Καταστήματα

Κεντρικό

Σέρρες

Σκούταρι

Σερρών-Νιγρίτας

Ηράκλεια

Βαλτερού

Θολού

Σερρών-Ν.Ζίχνης