Θολού – Νέα Ζίχνη

Διασταύρωση Σερρών – Ν. Ζίχνης και Θολού

Τηλ +30.23240.20550